“Betaalbaar Ecologisch bouwen met Passiefhuis-kwaliteit!”

 • De opwarming van onze aarde als gevolg van het broeikaseffect vraagt om ingrijpende maatregelen. Fossiele brandstoffen zijn eindig en het gebruik ervan zorgt voor een te hoge uitstoot van CO₂. De gebouwde omgeving alleen is goed voor 40% van de totale CO₂ -uitstoot en door gebouwen energiezuiniger te bouwen dragen we bij aan een duurzamere omgeving.
 • ECO15 combineert de energetische bouwkwaliteit van Passiefbouwen met natuurlijke ecologische materialen. Het resultaat is een gebouw met een optimaal binnenklimaat: comfortabel, gezond en betaalbaar!

“Een woning die vanzelfsprekend comfortabel is”Comfortabel wonen houdt in: een prettig en gezond binnenklimaat. In oudere woningen worden tochtproblemen en temperatuurverschillen als vanzelfsprekend gezien en worden comfortklachten geaccepteerd, maar ook in veel moderne woningen ontstaan comfortproblemen.
Een slecht ventilatiesysteem kan bij een goed geïsoleerde woning bijvoorbeeld leiden tot schimmelvorming, een slechte luchtkwaliteit en daarmee tot gezondheidsklachten.
ECO15 past de bewezen bouwmethode van passiefbouwen toe waarbij op basis van natuurkundige en bouwfysische uitgangspunten een optimaal binnenklimaat bereikt wordt. Luchtvochtigheid, graad van oververhitting, koudebruggen, ventilatiestromen en diverse andere factoren die van invloed zijn op comfort worden vooraf nauwkeurig bepaald.

ECO15 past de bewezen bouwmethode van passiefbouwen toe waarbij op basis van natuurkundige en bouwfysische uitgangspunten een optimaal binnenklimaat bereikt wordt. Luchtvochtigheid, graad van oververhitting, koudebruggen, ventilatiestromen en diverse andere factoren die van invloed zijn op comfort worden vooraf nauwkeurig bepaald. Daarnaast worden zoveel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen gebruikt die geen vluchtige stoffen uitstoten.

“Hout is het nieuwe beton!”Bouwen met staal en beton is sinds “het nieuwe bouwen” van de Bauhaus-stroming de standaard geworden, zeker als het om gebouwen met meerdere bouwlagen gaat. Staal en met name beton zijn samen echter verantwoordelijk voor 50% van de CO₂ -productie als gekeken wordt naar de bouwfase.

ECO15 wil daarom het gebruik van staal en beton tot een minimum beperken en deze materialen alleen toepassen wanneer het echt niet anders kan. Het alternatief voor bouwen met beton is het toepassen van hout. Met name Cross Laminated Timber (CLT) wint wereldwijd steeds meer aan populariteit. Niet vreemd als men kijkt naar de eigenschappen van kruislings verlijmd hout:

 • - Nauwelijks CO₂ -uitstoot bij productie
 • - Snel aangroeiende grondstof hout
 • - Prefabricatie van grote elementen, nauwkeurig tot op de millimeter
 • - Ten opzichte van beton 4x minder gewicht maakt een eenvoudigere fundering mogelijk
 • - Ten opzichte van Houtskeletbouw (HSB) meer massa voor warmtebuffering
 • - Isolatiewaarde van dragend element tot 10x hoger dan van een wand van beton
 • - Kierdichting veel beter dan bij een tradionele methode
 • - Slanker bouwen door betere isolatiewaarden
 • - Heeft geen verdere binnenafwerking nodig
 • - Tot 3 maanden snellere bouwtijd en weersonafhankelijker werken
 • - Droge bouwmethode bespaart veel water tijdens de bouw
 • - Circulair door eenvoudig te demonteren onderdelen
 • - Minder faalkosten
 • - Minder bouwafval

“Reduceren in plaats van Compenseren!”Huidige woningen worden tegenwoordig voorzien van veel installaties. Waar men zich vroeger warmde rondom een eenvoudige haard zijn huidige woningen meestal voorzien van een gasgestookte CV-ketel. Sinds de overheid in 2018 besloten heeft dat nieuwe woningen geen gebruik meer mogen maken van gas gaan we massaal over op warmtepompen en PV-panelen, mede omdat deze maatregelen gesteund worden door de overheid. We zien daarbij de warmtepomp als vervanger voor de vertrouwde CV-ketel maar dit is slechts gedeeltelijk waar. Het vermogen van een CV-ketel is groter dan die van een warmtepomp waardoor bij een gelijkblijvende energievraag de warmtepomp eigenlijk te hard haar best moet doen. Geluidsproblemen, discomfort en een hogere energierekening zijn veel voorkomende klachten.

ECO15 gaat uit van het principe “reduceren in plaats van compenseren”. De goedkoopste energie is immers de energie die je niet nodig hebt! Door een woning zeer goed te isoleren, lekken en koudebruggen te vermijden en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toe te passen wordt de energievraag tot wel 5 keer minder dan bij een tradionele “bouwbesluit”-woning. Wanneer de energievraag zodanig laag is wordt de keuze voor verwarmen ook makkelijker. Het is dan ecologisch en economisch verantwoord om elektrisch of met infraroodelementen te verwarmen. Indien men ook nog de mogelijkheid wil hebben om te koelen is een kleine warmtepomp ook een goede oplossing.

“Optimale balans tussen investering en besparing!”Een woning- nieuwbouw of verbouw- energiezuinig maken kost natuurlijk geld. Belangrijk daarbij is dat alle onderdelen van een woning of een gebouw goed op elkaar afgestemd worden. Het is niet erg zinvol om te isoleren wanneer het gebouw verder zo “lek als een mandje” is, of om te investeren in een warmtepomp terwijl er ook een energieslurpend ventilatiesysteem toegepast wordt.

ECO15 gaat uit van een integrale aanpak waarbij alle onderdelen nauwkeurig op elkaar afgestemd worden. Vooraf wordt exact berekend of het zinvol is om meer isolatie toe te passen of om bijvoorbeeld voor betere beglazing te kiezen. Uitgangspunt daarbij is een maximale energievraag voor verwarmen van 15 kWh/m2/jaar. Door deze integrale aanpak kunnen de kosten voor een energiezuinige woning tot een minimum beperkt blijven.
In grote lijnen zal de prijs van onze woning kunnen concurreren met een traditioneel gebouwde “bouwbesluit”- woning. Vanaf 2020 zullen alle woningen moeten voldoen aan de BENG-eis van 70 kWh/m2/jaar voor verwarmen. Onze woningen zijn daarmee 4 tot 5 keer zuiniger, wat betekent dat men veel lagere energiekosten heeft en dat er minder investeringen nodig zijn om te komen tot een ”energienul”- woning.

“Bouwen met ECO15 is bouwen voor de toekomst!”

Meer informatie over ECO15?

Neem contact op